Jamna, Sv. Jurij

Zemljišče, Jamna 15.518 m2

213.446 €
  • Šifra nepremičnine: 1623
  • Zemljišče: 15.518 m2

Zemljišče s skupno površino meri 15.518 m2 in leži ob regionalni cesti, ki je ena izmed dovoznih poti do avtocestnega priključka (3 km) in sestoji iz 6 parcelnih številk, ki sicer predstavljajo zaokroženo celoto, vendar imajo različno namensko rabo.

Stavbno zemljišče v gospodarski coni: meri 4.456 m2, dopustna gradnja nestanovanjskih stavb (trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti), gradbeno inženirskih objektov ter nezahtevnih in enostavnih objektov.

Parcela na površinah podeželskega naselja: meri 3.505 m2, od tega stavbno zemljišče v izmeri cca 3.130 m2 in 375 m2 kmetijsko zemljišče. Dopustna gradnja na zazidalnem delu stanovanjskih in nestanovanjskih stavb.

Kmetijsko zemljišče meri 7.557 m2.

Vso omrežje poteka ob zemljišču. Izdelan je tudi informativni izračun komunalnega prispevka.

Zemljišče, Jamna 15.518 m2
Jamna, Sv. Jurij