Radmožanci

Zemljišče, Radmožanci 1923

6.000 €
  • Šifra nepremičnine: 1923
  • Zemljišče: 2.462 m2

Nepremičnina leži v vasi Radmožanci ob asfaltni cesti in je primerno za stanovanjsko gradnjo.

Zemljišče v naravi predstavlja pretežno gozd. Okoli polovice zemljišča ob cesti (1.143 m2) je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče – območje naselij, ostali del s površino 1.319 m2 pa je območje kmetijskih zemljišč. Celotna površina zemljišča je 2.462 m2.

Ob nepremičnini poteka javno omrežje za elektriko, vodovod, kanalizacijo in tel/internet.

Zemljišče, Radmožanci 1923
Radmožanci