Sebeborci

Zemljišče, Sebeborci

15.000 €
  • Šifra nepremičnine: 1858
  • Zemljišče: 3.817 m2

Zemljišče leži v Sebeborcih s površino 3.817 m2 ob občinski cesti.

Po namenski rabi pa je opredeljeno:
– stavbno zemljišče 1.336 m2
– kmetijsko zemljišče 1.489 m2
– gozdno zemljišče 992 m2

V naravi predstavlja njivo in gozd.

Vsi priključki potekajo ob cesti (el. energija, vodovod, kanalizacija, el. komunikacija).

Širina zemljišča ob cesti je cca. 28 m.

Zemljišče, Sebeborci
Sebeborci